Přeskočit navigaci

Biologický zemní filtr - pískový

Maloobchodní ceník

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez 21% DPH

TypRozměr v mm d/š/vPočet obyvatelCelkový objemCena
BZF 13000/1500/120045,4 m319.000,-
BZF 24000/1500/120067,2 m321.500,-
BZF 35000/1600/120099,6 m328.000,-
BZF 45000/2000/12001012 m332.000,-
BZF 56000/2300/12001316,5 m338.000,-

Použití

Biologický zemní filtr s pískovým médiem slouží k dočištění splaškových vod z rodinných a rekreačních objektů. Tvoří druhý stupeň čištění odpadních vod a osazuje se za tří komorový biologický septik, nebo domovní ČOV. Je vhodný pro přerušovaný provoz např. rekreační chaty. Celková účinnost zemního filtru s biologickým septikem je až 90%.

Popis

zemní, filtr

Biologický zemní filtr je plastová PP hranatá nádrž se 100% vodotěsností.
Předčištěná splašková voda z biologického septiku přitéká do zemní filtru rozdělovacím a sběrným potrubím ( DN 110) ve 2-4 vrstvách – dle velikosti BZF.
Rozvodové potrubí je uloženo ve štěrkovém obsypu (8/16, 8/32 mm). Z rozvodového potrubí natéká odpadní voda na filtrační písek (4 mm).
Vyčištěná voda se svažuje do spodní části zemního filtru a následně do odtokového potrubí z PVC – KG DN 110, které je uloženo ve štěrkovém obsypu. Potrubí systém v zemním filtru je dále napojen na 1-2 odvětrávací potrubí (dle velikosti BZF), které je vyvedeno nad rostlý terén. Na konci odtoku z filtru je odtokové potrubí vedeno skrze revizní šachtu DN 250 – pro možnost odebrání vzorku vyčištěné vody. Filtr je zakryt geotextílií a zasypán vytěženou zeminou.
Výrobek splňuje vodotěsnost podle ČSN 750905
Čistírny odpadních vod ČSN 756402
Nařízení vlády 416/2010 – hodnoty znečištěné vody
ZEMNÍ FILTR JE DODÁVÁN BEZ OBSAHU PÍSKU A ŠTĚRKU.

Obsazení

zemní, filtr

Biologický zemní filtr se osadí na betonovou desku, nebo zhutnění štěrkopískový podklad. Po připojení potrubí z biologického septiku k filtru a odtoku z filtru do drenážního potrubí se začne filtrace zasypávat prosetou zeminou za současného ručního zasypávání filtru pískem a štěrkem, dle předepsaných vrstev. Nad horní část filtru se přes celou plochu rozprostře geotextílie , tak aby přesahovala cca 150 mm na každou stranu filtru . Geotextílie se následně zasype požadovanou vrstvou zeminy, která se zatravní. Celá plocha nad zemním filtrem je pochozí. Geotextílii také vkládáme mezi vrstvi písek/ štěrk, aby nedocházelo k promísení těchto dvou složek.

Technické parametry

TypRozměr v mm
d/š/v
Počet obyvatelVrstva štěrku H1Vrstva písku H2Vrstva štěrku H3Objem písku(m3)Objem štěrku(m3)
BZF13000/1500/120042507502003,372
BZF24000/1500/120062507502004,52,7
BZF35000/1600/120092507502005,623,37
BZF45000/2000/1200102507502007,54,5
BZF56000/2300/12001325075020010,36,21

Kvalita vyčištěné vody na odtoku s kombinací biologického septiku BS

UkazatelDosahované hodnotypm
BSK 5Pod 25 mg/l 30 mg/l40 mg/l
CHSKPod 100 mg/l120 mg/l150 mg/l
NLPod 20 mg/l30 mg/l40 mg/l

Výhody

  • Jednoduchá instalace
  • Vysoká životnost
  • 100% vodotěsnost
  • Bezúdržbový provoz
  • Bez nutnosti elektroinstalace
  • Záruka 48 měsíců