Přeskočit navigaci

Válcové nádrže samonosné

Maloobchodní ceník

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez 21% DPH

TypObjem / m3Rozměr v mm
průměr / délka
Cena
H Tank 22,3 1000 / 300015.000,-
H Tank 33,31200 / 300018.000,-
H Tank 441300 / 300023.000,-
H Tank 551400 / 320026.000,-
H Tank 661600 / 300029.000,-
H Tank 881600 / 400038.000,-
H Tank 10101800 / 400041.000,-
H Tank 12122000 / 400045.000,-
H Tank 15152200 / 400050.000,-

Použití

Vhodné použití u obytných objektů, které nejsou vybaveny kanalizací.Slouží k shromažďování fekálií. Může také sloužit jako zásobník dešťové vody a po konzultaci s výrobcem i jako zásobník chemikálií.

Popis

válcová, samonosná

Jímka je vodotěsná a uzavřená plastová nádrž svařená z extrudovaného polypropylenu. Napojení jímky na kanalizaci je potrubím DN 110 – 300. Jímka je opatřena vstupní šachtou obvykle průměr 600/ výška 300 mm, vyztužovacími žebry, nornou stěnou. Provoz a obsluha se omezuje na kontrolu množství usazeného kalu a jeho pravidelné vyvážení. Jímka je pochůzná , samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu – mimo komunikační trasy, 1 m od základů staveb a vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy. V případě výskytu spodní vody konzultujte s projektantem dané stavby ( jímka se obetonuje, ukotví – ochrana proti deformaci nádrže).

Výrobce zajišťuje vodotěsnost jímky podle ČSN 750905.

Velikost jímky

Podle našeho katalogu

Osazení

 • 1.Vykopání jámy (rozměr podle velikosti jímky). Výztuhy tvoří jímku vždy o 7 cm širší na každou stranu, než je uvedený rozměr v katalogu !!!
 • 2.Na dně jámy zhutníme štěrk o výšce cca 15 -20 cm
 • 3.Nádrž osadíme na zhutněnou desku.
 • 4.Napojíme přítokové potrubí.
 • 5.Začneme jímku napouštět vodou za stálého obsypávání pískem. Hladina vody musí být vždy výše než zásyp, ne naopak!!! - ochrana proti deformaci tlakem zásypu.
 • 6.Zasypeme stropní část - max. 20 cm pískem a zeminou.
 • 7.Obetonování provádíme vyžadují-li to podmínky - výskyt spodní vody.
 • 8.V případě nutnosti zasypání stropní části více než 20 cm a v pojezdovém umístění se stropní část musí zabezpečit buď panely – váha však nesmí tlačit na jímku, PZD deskami, nebo obetonováním s obsahem karysítě, kdy stropní část musíme nejprve vyztužit vně nádrže po celé délce – výztuhy odstraníme po řádném zatuhnutí betonu.

Víko a stropní část je pochůzný a navržen pouze na zatížení od násypu 0.2 m zeminy a zatížení klimatických , včetně nahodilého 2,5kN-2.

Výhody

 • Kompaktní provedení
 • Jednoduchá a rychlá instalace
 • Vodotěsnost
 • Vysoká životnost
 • Samonosné provedení – není nutno obetonovat

Záruka

24 měsíců