Přeskočit navigaci

Vodoměrné šachty

Maloobchodní ceník

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez 21% DPH

TypRozměr v mm L/B/H - o/HKatalogové označeníSamonosné provedeníHmotnost (kg)Cena
(Kč bez 21% DPH)
HRANATÉ1200/900/1200VŠ 1HNE4510.500,-
 1200/900/1500VŠ 2HNE5211.000,-
 1200/900/1700VŠ 3HNE6113.000,-
 1500/1000/1700VŠ 4HANO16819.000,-
 1200/900/1500VŠ 5HANO11516.000,-
 1200/900/1700VŠ 6HANO13218.000,-
KRUHOVÉ1000/1200VŠ 7KANO457.000,-
 1000/1500VŠ 8KANO527.500,-
 1000/1700VŠ 9K ANO588.000,-
 1200/1500VŠ 10KANO6610.500,-
 1200/1700VŠ 11KANO7511.000,-

Uvedený rozměr – výška, je celková to znamená včetně vstupní šachty (200 mm)!!!

Na Vaše přání zhotovíme šachtu dle Vašich požadovaných rozměrů .

Vodoměrná šachta - kruhová, samonosná

Použití

Používá se pro osazení vodoměrů a připojovacích armatur pod úrovní terénu, bez nutnosti obetonování.

Popis

Kruhová šachta

Vodoměrná šachta je vyrobena z polypropylenu a je vodotěsná. Válcovitý korpus je PP deska o síle 5-8 mm dle velikosti šachty, dno a strop o síle 10-15 mm dle velikosti šachty. Šachta je uvnitř standardně vybavená žebříkem, nebo stupadly [PP] pro snadný sestup a výstup. Vstupní šachta 600/200 mm je opatřena plastovým poklopem.Víko je navrženo na zatížení od násypu 0,2 m zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5 kNm-2. Šachta je vyztužena proti deformacím z dlouhodobého působení pasivního zemního tlaku pásy a žebry. Šachta je pochůzná a samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu- tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy (3m od komunikační trasy, základů staveb a budov).Výrobek splňuje základní požadavky dle nařízení vlády č .163/02 sb.

Výrobce zajišťuje vodotěsnost šachty podle ČSN 750905.

Technické parametry

Kruhová šachta
 • průměr:1000 mm, 1200 mm
 • celková výška : 1200, 1500, 1700 mm

Na přání zhotovíme vodoměrnou šachtu dle Vašich požadovaných rozměrů.

Osazení

Šachtu osadíme do vykopané jámy na dně se zhutněným stěrkopískem, nebo podkladní beton s armovacími dráty ve vodorovné poloze o síle 100 mm. Betonová deska by měla šachtu přesahovat nejméně o 100 mm.

Průchodkami (obvykle DN 32 – 63) se protáhne potrubí a utěsní se.

V zeleném pásmu nad hladinou podzemní vody s vyloučením jiného zatížení se šachta po usazení do jámy postupně obsype zeminou s průběžným mírným hutněním.

V případě výskytu spodní vody v místě osazení se šachta obetonuje minimálně do výše hladiny spodní vody - ochrana proti vyplavení šachty a deformaci. Celkové obetonování se provádí v případě osazení v pojezdových místech- vjezd do garáže.

Zvláštní opatrnost při manipulaci s výrobkem při teplotě pod +5° C.

Výhody

 • snadný a čistý přístup do šachty
 • vodotěsnost
 • jednoduchá a rychlá instalace
 • vysoká životnost
 • příznivá cena
 • není nutné obetonování

Záruka

24 měsíců

Vodoměrná šachta - hranatá, samonosná

Použití

Vodoměrná šachta slouží k osazení vodoměrů a připojovacích armatur.

Popis

Hranatá šachta

Vodoměrná šachta je svařená z PP desek o síle 15 - 20 mm a je vodotěsná. Šachta je uvnitř standardně opatřena stupadly [z PP] pro snadný sestup a výstup.Vstupní hrdlo do šachty je 600/600mm se standardní výškou 200 mm.Víko je navrženo na zatížení od násypu 0,2 m zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5 kNm-2. Vnější stěny šachty jsou opatřeny horizontálními žebry pro vyztužení konstrukce proti tlaku zásypové zeminy. Šachta je pochůzná a samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu – tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy (3 m od komunikační trasy, základů staveb- budov).

Výrobce zajišťuje vodotěsnost šachty podle ČSN 750905.

Výrobek splňuje základní požadavky dle nařízení vlády č.163/02 sb.

Osazení

Hranatá šachta

Šachtu osadíme do vykopané jámy na dně se zhutněným stěrkopískem nebo podkladním betonem o síle cca 100mm. Betonová deska by měla šachtu přesahovat alespoň o 100 mm.

Průchodkami (obvykle DN 32 – 63) se protáhne potrubí a provede se jejich utěsnění.

V zeleném pásmu nad hladinou podzemní vody s vyloučením jiného zatížení se šachta po usazení do jámy postupně obsype pískem, nebo zeminou za stálého napouštění vodou.

V případě výskytu spodní vody konzultujte s projektantem dané stavby (šachta se obetonuje, ukotví, dno vně nádrže vylijeme betonem s obsahem armatury).

Celkové obetonování se provádí v případě osazení v místech vjezdu do garáže.

Zvláštní opatrnost při manipulaci s výrobkem při teplotě pod + 5°C.

Výhody

 • snadný a čistý přístup
 • vodotěsnost
 • jednoduchá a rychlá instalace
 • vysoká životnost
 • není nutno obetonování

Záruka

24 měsíců

Vodoměrná šachta - hranatá, nesamonosná

Použití

Vodoměrná šachta slouží k osazení vodoměrů a připojovacích armatur.

Popis

Hranatá šachta

Vodoměrná šachta je svařená z PP desek o síle 5-10 mm a je vodotěsná. Šachta je uvnitř standardně opatřena stupadly, pro snadný sestup a výstup.Vstupní šachta o rozměrech 600/600mm a standardní výšce 200 mm je opatřena plastovým poklopem.Vnější stěny šachty jsou opatřeny svislými žebry pro vyztužení konstrukce a pro možnost umístění armovacího drátu (8), umožňuje tak lepší propojenost šachty s obetonováním. Šachta je nesamonosná a je určena k obetonování. .Víko je navrženo na zatížení od násypu 0,2 m zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5 kNm-2.

Výrobce zajišťuje vodotěsnost šachty podle ČSN 750905.

Výrobek splňuje základní požadavky dle nařízení vlády č.163/02 sb.

Osazení

Hranatá šachta

Do vykopané jámy na dně s podkladním betonem o síle cca 100mm. Betonová deska by měla šachtu přesahovat alespoň o 100mm. Konstrukce šachty by měla být obetonována o síle 70 - 120 mm – dle podmínek umístění, doporučujeme konzultovat s projektantem dané stavby.

Průchodkami (obvykle DN 32 – 63) se protáhne potrubí a provede se jejich utěsnění.

Obetonování (suší směsí) provádíme za stálého napouštění nádrže vodou .Ochrana proti deformaci šachty tlakem betonu. V pojezdovém pásmu sílu betonu, druh zakrytí stropu šachty určí projektant dané stavby. V případě výskytu spodní vody, konzultujte s projektantem dané stavby ( dno vně šachty se musí vylít betonem s obsahem armatury – ochrana proti deformaci).

Zvláštní opatrnost při manipulaci s výrobkem při teplotě pod + 5°C.

Odlišné, individuální umístění a rozměr prostupů je možný.

Výhody

 • snadný a čistý přístup
 • vodotěsnost
 • jednoduchá instalace
 • vysoká životnost

Záruka

24 měsíců