Přeskočit navigaci

Biologické septiky

Maloobchodní ceník

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez 21% DPH

Tříkomorové provedení, samonosné

TypRozměr v mm L/B/H - o/HKatalogové označeníPočet obyvatelObjem m3Hmotnost kgCena
HRANATÉ2000/1000/1500BS 14320622.000,-
 2000/1400/1500BS 26427226.000,-
 2000/1600/1600BS 39530233.000,-
 3000/1300/1500BS 410633939.000,-
 3000/1500/2000BS 513940147.000,-
KRUHOVÉ2000/1500BS 6K6419025.000,-
 1600/1500BS 5K4314022.500,-

Biologický septik – hranatý, samonosný

Použití

Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu. Je vhodný k použití nejmenší a nenáročné domovní čistírny odpadních vod a jako první stupeň čističek odpadních vod.

Popis

hranatý, samonosný

Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z PP desek o síle 15 mm.Septik je vybaven dvěma poklopy a vstupními šachtami(600/600/200- 450), které umožňují přístup do jednotlivých komor. Strop je navržen na zatížení od násypu zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5 kNm-2. Přítok do septiku je těsně pod stropní deskou. Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá.Septik je uvnitř rozdělen na 3 komory. Přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu a norné stěny zabraňují přesuvu plovoucích nečistot. Vyčištěná voda z BS je 40% a odvádí se potrubím DN 125- 160 do kanalizace, eventuelně k dalšímu stupni čištění (domovní ČOV), nebo do jímky ze které vyčištěnou vodu můžeme použít k zavlažování zahrádky. Septik je dále opatřen vyztužovacími žebry a háky k možnému připevnění lan jeřábu.Vyvážení kalu se provádí ,když jeho vrstva přesahuje jednu třetinu užitečné hloubky. Septik je samonosný a pochůzný.

Technické parametry

Kat.označeníBS 1BS 2BS 3BS 4BS 5
počet obyvatel467813
Objem345.1269
Délka20002000200030003000
Šířka10001200160013001500
Výška15001700160015002000

Osazení

Biologický septik se osadí v úrovni kanalizace do stavební jámy na předem připravenou desku z armovaného betonu. Po připojení na kanalizaci se septik zasype s mírným hutněním zeminy za současného napouštění vody – ochrana proti deformaci tlaku zeminy. Septik je samonosný za podmínek : hladina spodní vody se předpokládá trvale pod základovou spárou. BS je osazen v zeleném pásmu – tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy (3m od komunikační trasy a základů staveb, budov). V pojezdovém osazení strop zajistíme obetonováním, .V případě výskytu spodní vody je nutné septik obetonovat alespoň nad hladinu spodní vody.

Výrobek splňuje základní požadavky dle nařízení vlády č.163/02 sb.Účinnost čistění v septiku ČSN 736708 a vodotěsnost dle ČSN 750905.

Výhody

  • Vodotěsnost
  • 40% účinnost čištění
  • možnost využití vyčištěné vody
  • jednoduchá instalace

Biologický septik – kruhový, samonosný

Použití

Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu. Je vhodný k použití nejmenší a nenáročné domovní čistírny odpadních vod a jako první stupeň čističek odpadních vod.

Popis

kruhový, samonosný

Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž z polypropylenu o síle 6 - 15 mm. Septik je vybaven jednou vstupní šachtou (800/200 - 450) a poklopem, který je navržen uprostřed stropní desky a umožňuje tak přístup do všech komor. Strop je navržen na zatížení od násypu zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5 kNm-2. Septik je uvnitř rozdělen na 3 komory. Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá. Vyčištěná voda ze 40 % se odvádí potrubím DN 125 – 160 do kanalizace, eventuelně k dalšímu stupni čištění (domovní ČOV, bio filtr), nebo do jímky ze které můžeme vyčištěnou vodu použít k zavlažování zahrádky. Přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu a norné stěny zabraňují přesuvu plovoucích nečistot. Septik je dále opatřen vyztužovacími pásy a háky k možnému připevnění lan jeřábu. Vyvážení kalu se provádí , když jeho vrstva přesahuje jednu třetinu užitečné hloubky.

Osazení

kruhový, samonosný

Biologický septik se osadí v úrovni kanalizace do stavební jámy na předem připravenou desku z armovaného betonu ve vodorovné poloze. Po připojení na kanalizaci (obvykle DN 125, 160 – odlišné umístění a rozměr prostupů je možný) se septik zasype zeminou za současného napouštění vodou – ochrana proti deformaci tlaku zeminy. Septik je samonosný za podmínek: hladina spodní vody se předpokládá trvale pod základovou spáru, BS je osazen v zeleném pásmu – tj. mimo komunikační trasy (3 m od komunikační trasy a základů budov), vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy . V případě osazení v pojezdových místech- vjezdu do garáže se strop obetonuje. V případě výskytu spodní vody septik obetonujeme minimálně do výše hladiny spodní vody.

Zvláštní opatrnost při manipulaci s výrobkem pod + 5°C.

Výrobek splňuje základní požadavky dle nařízení vlády č.163/02 sb.Účinnost čistění v septiku ČSN 736708 a vodotěsnost dle ČSN 750905

Výhody

  • Vodotěsnost
  • 40% účinnost čištění
  • možnost využití vyčištěné vody
  • jednoduchá instalace

Záruka

24 měsíců