Přeskočit navigaci

Využití srážkových vod

Maloobchodní ceník

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez 21% DPH

Rozměr v mm Průměr/ výška + komínekObjem v m3Hmotnost kgCena
JDKS 1JDKS 2
1000/ 1300 + 2001608.200,-9.200,-
1300/ 1500 + 20028912.200,-13.200,-
1600/ 1500 + 200310016.200,-17.200,-
1900/ 1500 + 200415220.700,-21.700,-
1900/ 1800 + 200518324.200,-25.200,-
2000/ 2000 + 200619827.200,-28.200,-
2300/ 2000 + 200826033.800,-34.800,-
2500/ 2000 + 2001029938.200,-39.200,-

Na přání rádi zhotovíme nádrž podle Vašich požadovaných rozměrů.

Dodací podmínky a doprava

Není-li skladem do 7 dnů ode dne závazné objednávky. Výrobce po dohodě může zajistit dopravu na místo určení, odběratel zajistí složení výrobku v místě určení.

Použití

Využití srážkových vod

Slouží k shromažďování dešťové vody a tím umožňuje snižovat náklady na pitnou vodu, aniž bychom se omezovali.

Využití dešťové vody místo pitné uplatníme především u: praní prádla, splachování WC, zalévání zahrady, úklid, atd...

Popis a funkce

Využití srážkových vod

Nádrž (PP)je kruhového tvaru, dno a strop jsou přivařeny ke korpusu nádrže, která se stává absolutně vodotěsná. Nádrž je samonosná a pochůzná. Přístup do nádrže je vstupní šachtou o průměru 600 mm a standardní výšce 200 mm.

Dešťová voda stéká ze střech do okapů, z kterých srážkovou vodu sbíráme do nádrže, ta může být buď nadzemní nebo podzemní. Srážková voda vtéká přímo do jímky skrze síto ( zachytává větší nečistoty jako je listí) umístěné pod okapovým systémem. Nádrž je opatřena přepadem pro odvod přebytečné vody do odpadního potrubí napojeného na kanalizaci , nebo na trativod.

Akumulovaná voda se čerpá do objektů pomocí ponorného čerpadla nebo domovní vodárnou. V období nedostatku dešťové vody se systém může doplňovat vodou z vodního řádu.

V České republice je průměr srážek od 500 do 800 litrů na 1 m2 plochy za rok.

Standardní výbavaCena
Domácí vodárna EASY PUMP BOOST 1100 digital - výtlak 45 m, průtok 60 l/min, napětí 230 V,
připojení 1", sací výška max. 8 m, objem nádoby 18 l (Katalog)
7.500,-Kč +DPH
Ponorné čerpadlo PMC 1004P.1 - výtlak 40m, připojení G1", 230V - 10m kabel 5.700,- Kč +DPH
Protiskluzové stupačky110,- Kč/ks +DPH
Sací koš se zpětnou klapkou260,- Kč +DPH

Osazení

Využití srážkových vod

Nádrž se osadí do vykopané jámy na předem připravenou betonovou desku ve vodorovné poloze (síla betonu min. 15 cm s obsahem armatury).

Po připojení všech přípojek se nádrž postupně obsypává zeminou za stálého napouštění vodou – ochrana proti deformaci tlaku zásypové zeminy.

Nádrž je samonosná za předpokladu vyloučení výskytu spodní vody, osazení mimo komunikační trasy – min. 3m. Při výskytu spodní vody konzultujte s projektantem dané stavby (nádrž obetonujeme nad hladinu spodní vody, dno vně nádrže vylijeme betonem s obsahem armovacích tyčí, ukotvíme – ochrana proti vyplavení a deformaci!) Celoobetonování se provádí v případě osazení pod veřejnou komunikací a při výskytu silné spodní vody.

Využití srážkových vod

V místech pojezdovém- vjezd do garáže strop zajistíme obetonováním, panelovými překlady, nebo roznášecími deskami.

Strop je pochůzný a navržen na zatížení od násypu zeminy 0,2m a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5kNm-

Doporučujeme stropní desku přeložit tvrzeným polyestyrenem – lepší izolační vlastnosti v zimním období.

Provoz a údržba

Využití srážkových vod

Údržba spočívá v kontrole a čištění síta okapového systému, odstranění nečistot jako je listí a větvičky.Časová frekvence čištění je individuální.

Provoz čerpacího zařízení je automatický a bez nutnosti obsluhy a kontrolujeme především elektroinstalaci.

Elektrický rozvaděč a domovní vodárnu doporučujeme umístit do garáže, sklepa , nebo domovní vodárnu do plastové vodotěsné šachty a el. rozvaděč na sloupek tak, aby nebyl vystaven kontaktu s vodou.

Upozornění

Využití srážkových vodVyužití srážkových vod

Při nutnosti vstupu do nádrže je nutné zajistit odčerpání vody, přítomnost a jištění druhou osobou a použití vhodného pracovního oděvu.V zimním období by hladina vody měla být minimálně 1 m pod stropní deskou.

Zvláštní opatrnost při manipulaci s výrobkem při teplotě pod +5 C.

Výhody

  • Až 50% úspora pitné vody, přírodní voda bez chemikálií
  • Vysoká životnost nádrže
  • Jednoduchá a rychlá instalace nádrže, bez nutnosti obetonování
  • 100 % vodotěsnost nádrže