Přeskočit navigaci

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ŘADY AC – ACTIV CLEAR

TYPPOČET OBYVATELROZMĚR v mmCENA v Kč bez DPH
AC 551380/200035.000,-
AC 881380/230040.000,-
AC 10101800/200048.000,-
AC 12122000/230055.000,-
TYPPŘÍTOK DNPŘEPAD DNMax. přítok m3/1 den Přítok v mm Výška ode dnaPřepad v mm Výška ode dna Hmotnost Kg
AC 5110-1501100,7513001150125
AC 8110-1501100,917001500138
AC 10125-1501251,215001250190
AC 12150-2001501,517001500250

V ceně je zahrnuto

  • Technologie ČOV
  • Poklop ČOV
  • Dmychadlo
  • Šachta na dmychadlo
  • Časovač

Účinnost čištění

PARAMETRYDosahová hodnota
CHSKcr92%
BSK595%
NL93%
N-NH494%
Pcelk82%

Použití

Je vhodné tam, kde není možné připojení na kanalizační síť.Domovní ČOV je určena k čištění odpadních vod z domácností, které jsou trvale obyvatelné. Použití domovních ČOV není vhodné k čištění odpadních vod rekreačních oblastí – chat, které nejsou trvale obydleny.

Popis

Domovní čistírna odpadních vod ČOV řady AC je vyrobena z polypropylenu PPC svařená natupo a extrudérem, síla materiálu je dána statickým výpočtem. Nádrž ČOV je vyztužen vnějšími žebry ve 2 až 3 řadách. ČOV je samonosná tj. bez nutnosti dalšího statického zabezpečení.

Poklop k ČOV dodávaný výrobcem z PPC je vyztužen a určen pro zátěž do 100 kg.

K ČOV je připevněna šachta s dmychadlem a seřizovacími ventily pro správný chod čistírny. Konstrukcí a velikostí se čistírna řadí do kategorie malých čistíren odpadních vod a splňují ČSN EN 12566, vodotěsnost dle ČSN 750905, nařízení vlády ČR č.229/2007 a č. 254/2001 – vodní zákon.

ČOV je dimenzována na denní průtok 0,75 m3/ 1 den.

POPIS PROCESU ČIŠTĚNÍ

Domovní ČOV řady AC se skládá celkem ze 4 komor a čistící proces z několika postupů.

Odpadní voda natéká do lehce provzdušňované komory č.1 se záchytným košem, kde dochází zejména k zachycení pevných částic ( textil, toaletní papír) a rozkladu větších částic odpadu za pomocí vzduchových bublin.

V následující komoře č.2 dochází k částečnému biologickému odbourávání dusíku a částečnému odbourávání fosforu. Díky částečnému propojení komor 1 až 2 dochází i k předčištění přitékající odpadní vody a následnému rozkladu tuhého odpadu anaerobním rozkladem.

Předčištěná voda následně gravitačně vtéká shora z komory č.2 do provzdušňovaného aktivačního prostoru č.3, kde s přidaným kyslíkem dochází k biologickému rozkladu organického znečištění a k nitrifikaci dusíku. Vzduch do provzdušňovacího okruhu a elementu vhání membránová kompresor THOMAS LP60HN, který je umístěn mimo ČOV.

Posledním stupněm čištění komora č.4 je separace, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu a vyčištěná voda odtéká z ČOV například do akumulační nádrže, vsaku, trativodu. Usazený aktivní kal z 4 komory separace se může přečerpat zpět do komory č.3 a 2 pomocí recirkulace potrubí poháněné vzduchovým systémem .


Osazení

ČOV nedoporučujeme osazovat pod okna, terasy, balkony. Doporučená vzdálenost od objektů je min 3 m. Domovní ČOV se osadí v úrovni kanalizace do stavební jámy na předem připravenou desku z armovaného betonu. Vrchní hrana ČOV by měla vyčnívat cca 8 cm nad terénem – ochrana proti naplavení nečistot při dešťové průtrži. Po připojení na kanalizaci a přepad se ČOV zasype pískem za současného napouštění vody – ochrana proti deformaci tlaku zeminy. ČOV je samonosná za podmínek : hladina spodní vody se předpokládá trvale pod základovou deskou. ČOV je osazena v zeleném pásmu – tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy (minimálně 1m od komunikační trasy a základů staveb, budov). V pojezdovém osazení a v osazení blízkosti komunikace ČOV musíme obetonovat (betonem B 20) síla betonu minimálně 150 mm s obsahem armovacích sítí (8, oka 150x150 mm).V případě výskytu spodní vody je nutné ČOV obetonovat nad hladinu spodní vody.Obetonování provádíme pouze je-li ČOV plně napuštěn vodou – ochrana proti deformaci tlaku.


Čistička odpadních vod
Čistička odpadních vod

REGULAČNÍ VENTILY VZDUCHOVÉHO SYSTÉMU

Čistička odpadních vod

MEMBRÁNOVÝ KOMPRESOR- DMYCHADLO THOMAS LP-60HN

Čistička odpadních vod